Přeskočit na obsah

Necítíte potřebu docházet na dlouhodobou nebo intenzivní terapii, ale chtěli byste změnit svojí aktuální životní situaci a podívat se na ní z jiného úhlu? Nemáte čas se vzdělávat v oblasti osobního rozvoje nebo duševního zdraví? Rychlá terapeutická konzultace může být tím vhodným řešením.

Rychlá terapeutická konzultace je vhodná pro ženy, které se potřebují zorientovat ve své situaci, která jim připadá náročná a nepřehledná. Je určena také ženám, které chtějí odhalit nefunkční přesvědčení a vzorce, aby je mohli změnit pomocí funkčních strategií. V neposlední řadě slouží pro všechny ženy, které se zaměřují na svůj osobní rozvoj a nechtějí ztrácet čas hledáním informací z různých zdrojů, ale získat návod na míru.

Konzultace je jednorázová, intenzivní, strukturovaná a s jasně definovaným cílem. V průběhu vám pomohu hlouběji a v širších souvislostech pochopit, co se ve vašem životě děje a jaké vlivy utvářely současný problém. Do týdne vám vytvořím plán k uskutečnění změny.

Nejedná se o krizovou pomoc ani dlouhodobou terapii. Pokud je klient v akutní krizi a potřebuje se rychle stabilizovat, je vhodnější klasická online nebo osobní terapie v Plzni, případně využít krizovou linku důvěry zdarma. Pro intenzivní terapii doporučuji výhodný balíček terapií.

Rychlá terapeutická konzultace

Rychlá terapeutická konzultace je jednorázová a probíhá online formou v délce trvání 60 minut. V průběhu setkání se podíváme na vaší situaci z různých úhlů pohledu, společně definujeme jádro problému a určíme cílový stav, kterého chcete dosáhnout.

Plán obdržíte ve formě PDF, který bude obsahovat shrnutí tématu, závěrů z konzultace a návrh řešení situace. Získáte konkrétní tipy, metody, techniky a strategie, jak dosáhnout cílového stavu, který jsme si definovali na konzultaci. Součástí budou i praktická cvičení a pracovní listy, které vás podpoří. V závěru budete mít k dispozici i krizový plán pro případ, že by se vám změny nedařilo uskutečnit z důvodu hlubších bloků či traumat.

Jako terapeut provázím převážně ženy a páry na jejich cestě životem od roku 2017. Ve své praxi kombinuji bohaté zkušenosti s více jak 100 klienty, znalostí a dovedností z pětiletého psychoterapeutického výcviku i pravidelného vzdělávání. Jako vášnivá čtenářka a začínající spisovatelka ráda předávám nové inspirace na sociálních sítích a ve vzdělávacích online kurzech. Klienta vnímám jako partnera, který se zná nejlépe, má předpoklady k řešení své situace a pozná tu správnou cestu, jakmile se před ním otevře. Společně pak vykročíme otevřenými dveřmi k novému životu. Na konci spolupráce má dostatečné zdroje a nástroje k tomu, aby tou cestou již mohl pokročovat sám.