Přeskočit na obsah

Tou změnou jste vy sami

Dostali jste se do situace, ve které si nevíte rady? Vyzkoušeli jste všechno, co vám připadalo užitečné a smysluplné, ale řešení je stále v nedohlednu? Nenechávejte si problémy přerůst přes hlavu a začněte je řešit, co nejdříve se objeví.

Dostali jste se do situace, ve které si nevíte rady? Vyzkoušeli jste všechno, co vám připadalo užitečné a smysluplné, ale řešení je stále v nedohlednu? Nenechávejte si problémy přerůst přes hlavu a začněte je řešit, co nejdříve se objeví. Jsem tu pro vás, abych vás provedla cestou změny a otevřela vám nové pole možností.

Individuální konzultace
párová terapie
emailový dotaz
balíček terapií

Jsem průvodce životem s využitím prvků psychoterapie v systemickém přístupu.

Nejsem psycholog ani poskytovatel zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

Všechny služby jsou plně hrazené předem online platbou nebo převodem na bankovní účet.

Jsem vázána mlčenlivostí dle zákona. Délka, četnost a forma je předmětem společné domluvy.


Kombinuji informace a nástroje z klasické systemické psychoterapie a pozitivní psychologie s vlastními osvědčenými strategiemi, jak zlepšovat životní rovnováhu, měnit nezdravé myšlenkové návyky a pracovat s emocemi. Ve své praxi i životě jsem pochopila jednu zásadní věc. Každému vyhovuje něco jiného, proto společně najdeme strategie řešení vám na míru.

Mezi nejčastější témata patří změna myšlenkových stereotypů a limitujících přesvědčení, práce s emocemi, sebevědomí, mezilidské vztahy, šťastný a vyrovnaný život, překonávání strachu, cesta změny a podpora začínajících podnikatelek.

Na konzultaci vytvářím prostor pro sdílení, hledání odpovědí na otázky a pochopení vašeho prožívání, myšlenkových vzorců a bloků, které vám brání ve změně. Společně pojmenujeme jádro potíží a vybavím vás nástroji, které vám pomohou je překonat. Největší změna však probíhá mezi konzultacemi, kdy máte prostor experimentovat a hledat to, co bude fungovat právě vám.

Pokud se rozhodnete se mnou spolupracovat, zaměříme se na hledání způsobů, jak můžete vyřešit svojí situaci, abyste mohli opět prožívat radost a štěstí. Podpořím vaší motivaci ke změně, posílíte vaše sebevědomí a najdete sílu krok po kroku zlepšit svůj život.

Při své práci vycházím z předpokladu, že na každé trápení existuje řešení a všichni v sobě máme zdroje k překonání jakékoliv těžké situace. Sebe vnímám jako průvodce, který vám dává naději i víru a navede vás zpět na cestu, ze které jste se ztratili.

Nečekejte žádné rychlé změny a okamžité řešení situace. Jdeme po malých krůčcích, abyste mohli využít všechny vaše vnitřní i vnější zdroje. Postupně otevíráme cestu k sebepoznání a duševnímu zdraví. Naučíte se dívat na život, vnitřní prožívání i svět kolem sebe jiným způsobem. Na závěr spolupráce jste vybavení všemi potřebnými dovednostmi, abyste mohli sami pokračovat na cestě za spokojeným životem.

Individuální konzultace1000 Kč za 50 minut
Emailový dotaz300 Kč za dotaz
Balíček individuálních konzultací4 200 Kč za 5 sezení
Párová konzultace2000 Kč za 110 minut

Jako průvodce provázím klienty na jejich cestě životem od roku 2017. Ve své praxi kombinuji bohaté zkušenosti s více jak 100 klienty, znalostí a dovedností z pětiletého psychoterapeutického výcviku i pravidelného vzdělávání. Klienta vnímám jako partnera, který se zná nejlépe, má předpoklady k řešení své situace a pozná tu správnou cestu, jakmile se před ním otevře. Na konci spolupráce má dostatečné zdroje a nástroje k tomu, aby tou cestou již mohl pokročovat sám.