ROZVOD JE KRAJNÍ ŘEŠENÍ PARTNERSKÝCH KONFLIKTŮ

Jestli je rodina bezpečný přístav nebo bárka na rozbouřeném moři, záleží na každém z nás. V každé fázi partnerského vztahu dochází ke krizím a záleží na stabilitě partnerského vztahu. Není žádná ostuda požádat o pomoc terapeuta, a to v jakékoliv fázi krize. Raději rozvodu předcházejte a vyhledejte pomoc terapeuta ještě dříve, než se vztah začne rozpadat. Když je však rozvod na spadnutí a rozbouřené emoce zkreslují realitu a zatemňují zralé rozhodování, terapie pomůže pochopit, zklidnit, nasměrovat a minimalizovat dopady na celou rodinu.

Čím dříve, tím lépe

Rozpad rodiny je jednou z nejtěžších životních situací, se kterou se můžeme potkat. Do partnerských vztahů nevstupujeme s myšlenkou na rozchod, avšak stále bychom měli mít někde vzadu v mysli pomyslný majáček. Když začne silně blikat, máte nejvyšší čas situaci řešit. Ideálně vyhledejte odbornou pomoc na párové terapii. Pokud s vámi partner odmítá jí, ještě není nic ztraceno, můžete využít můj online program pro ženy Restart partnerského vztahu.

Jak poznat varovné majáčky v partnerském vztahu?

Mezi partnery vázne komunikace nebo se stupňují hádky.
Jeden z partnerů nebo oba se vyhýbají komunikaci o problémech a jejich řešení.
Partneři se sobě vzájemně odcizili a žijí spíše vedle sebe, než spolu.
Jeden nebo oba partneři si cítí osamělí v důsledku nedostatku fyzické, psychické i citové intimity.
Došlo k narušení důvěry v důsledku nevěry, nedostatečné podpory, náhlých neočekávaných změn.
Rodiče se neshodnou na výchově dětí.
Do partnerského vztahu zasahuje širší rodina a ovlivňuje míru hádek mezi partnery.
Do partnerského vztahu zasahuje širší rodina a ovlivňuje míru hádek mezi partnery.
Nedokážete se domluvit na financích a stávají se předmětem častých sporů.
Partnerské krize, kterou nedokážete vlastními silami překonat.

Nezůstávejte ve vztahu jen kvůli dětem

Poklidný rozvod je lepší řešení než vleklá a nikdy nekončící manželská válka nebo domácnost plná kostlivců ve skříni. Rodina by měla být pro děti bezpečný přístav, aby byly lépe připravené na život ve společnosti. Můžete se snažit udržet fungující partnerství, ale rozhodně ne za každou cenu.

Každé partnerství během života prochází různými krizemi a záleží na tom, jak k nim partneři přistupují. Jak tedy poznat, kde má ještě smysl vztah opravovat a kdy je čas odejít?

Neexistuje žádný univerzální recept, jak poznat partnerství odsouzené k zániku. Obecně však platí, že pokud se partneři aktivně podílí na změně a jsou na ní připraveni, pak má smysl pokoušet se zachraňovat vztah. Není možné dosáhnout nějaké změny, když dělají stále stejné věci pořád dokola a očekávají jiné výsledky.

Měli byste přistupovat k rozhodnutí s vědomím, že jste vyzkoušeli maximum a hledali i nové cesty. Pokud se objeví tyto signály, určitě jsou na místě reálné úvahy o rozchodu.

Jeden z partnerů se rozhodl ukončit partnerství a nechce se podílet na změně.
Dlouhodobé vyhýbání se problémům, které má za následek odcizení a nedostatek respektu.
Velmi časté hádky a konflikty, zejména když se odehrávají před dětmi.
Děti zůstávají jako jediný důvod pro udržení rodiny.
Domácí násilí v jakékoliv formě.
Akutní a neléčená závislost na návykových látkách.

Když se vztah zasekne nebo se partneři odcizí, vždy má smysl vyhledat párovou terapii. Terapeut pomůže zprostředkovat vzájemnou komunikaci a podívat se na situaci jinýma očima. I kdyby se vám nepovedlo váš vztah zachránit, můžete se společně dohodnout na rozvodu s respektem. Terapeut vás tímto procesem může provést a pomoci vám zklidnit vaše rozbouřené emoce.

Děti zvládnou rozvod podle toho, jak ho zvládnou rodiče

Rozvod nebo rozchod je strašákem mnoha párů, které prochází vážnou manželskou krizí. Vyvolává řadu pochybností, strachů a nejistoty, jak pomoci nově uspořádat rodinu po rozvodu, s co nejmenším zásahem do života dětí. Je to jedna z nejnáročnějších životních situací a největší zátěžový faktor pro vývoj dětí.

Děti ze všeho nejvíce potřebují rodiče, kteří jsou schopni řešit situaci zodpovědně a konstruktivně. Proto vznikl projekt ROZVOD S RESPEKTEM, který zahrnuje systém služeb pro rodiče, kteří se rozcházejí, rozešli se, rozchod zvažují nebo se mu chtějí vyhnout. Jeho cílem je provázet rodiny obtížnou životní etapou, minimalizovat dopady na děti a posílit rodičovství tak, aby rodina zůstala pro dítě zázemím i po rozchodu. Aby rodina mohla být zase bezpečným přístavem, rodiče potřebují zvládnout řadu těžkostí spojených s rozvodem.

získat základní informace o průběhu rozvodu a možnostech dohody
vypořádat se s rozvodem sami i bez právníků
nalézt vhodné typy péče a dohodnout finanční záležitosti
uzavřít minulost, aktivně uchopit přítomnost a získat naději na lepší budoucnost
zvýšit kompetence pro zvládání konfliktu a zklidnit rozbouřené emoce
eliminovat a usměrňovat rodičovský konflikt
vést klidnou komunikaci především o záležitostech společných dětí i po rozvodu
zvýšit svojí citlivost vůči potřebám dítěte
poradit si s psychosomatickými a výchovnými potížemi dětí
začlenit nové partnery a sourozence

Když rodiče skutečně jednají v zájmu svých dětí, nestane se z rodiny minové pole. Dobrý rozvod je takový, kde není vítězů ani poražených.

Když si partneři přestanou rozumět nebo zažívají ve vztahu trápení, rozchod vnímají jako cestu, jak uniknout bolesti a každodenním konfliktům. Jenže s dětmi to rozvodem nekončí. Sice přestávají být partnery, ale stále zůstávají rodiči. Avšak neschopnost dohodnout se na běžných záležitostech během trvání vztahu, zároveň komplikuje dohodu rodičů po rozchodu.

Rozvodová problematika se stále vyvíjí, spory se vyostřují, bývají zastřeny křivdami z minulosti, vylézají kostlivci ze skříně a mnoho rodičů nedokáže odhlédnout od svých vlastních bolestí, které jim bráni vidět potřeby a zájem dítěte. Není nic horšího, než dítě pobíhající na minovém poli od jednoho rodiče k druhému.

Terapie a mediace jsou funkční modely práce, které pomáhají provázet rodiny náročným procesem rozchodu nebo rozvodu, eliminovat rodičovský konflikt a nasměrovat je na novou cestu pochopení a respektu. Když se rodičům podaří zakopat válečnou sekeru, ušetří sebe a především své děti velké bolesti. Terapie nebo mediace je forma služby, která pomáhá překonávat těžkosti rozvodu a vrátit do rodiny mír.

utišit rozbouřené emoce ve vyhroceném konfliktu po rozvodu
uzavřít minulost a odložit staré spory stranou
pochopit a vyléčit bolest, která jim brání vzájemně se slyšet a jednat v zájmu dítěte
najít a posílit nějakou respektující stránku, která je spojuje
vytvořit rodičovský tým a naučit se na situaci dívat očima dítěte
pochopit vlastní potřeby, potřeby druhého rodiče i dítěte a vzájemně je sladit
uvědomit si následky konfliktu na psychickou pohodu a vývoj dětí
naučit se strategie zvládání konflikt

Čím dříve v rodiče vyhledají pomoc, tím dříve budou moci začít nový život a tím méně škod napáchají ve vývoji svých dětí. Odměnou za úspěšně vyřešený konflikt mezi rodiči je šťastné a spokojené dítě.

Pozn. Vytvořeno pro službu Archa pro rodinu s dětmi

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *